ኣብ ሓቀይና ፍጻሜታት ዝተመርኮሰት መጽሓፍ፡

ኣርስእቲ፡ ሕጊ ኣልቦ ሃገር

ንኡስ ኣርእስቲ፡ ዛንታ ኤርትራዊት ስድራ

ሕጊ ኣልቦ ሃገር_ናይ ቅድሚት ገበርመርዓቱ ክትሓርስ ከላ ብሞት ምፍላያ ንኣቶ ሃብተ ስንባደ፡ ጓህን ጣዕሳን ሓሚሱዎ። ነቲ ሰብኣዊ ስምዒቱ ቀቢሩ ከምዘይናቱ ርእዩዎ ጥራይ ዘይኮነ፡ ዳግማይ ናብ ጓልሰብ ክቐርብ ባህጊ ኣይነበሮን። “ንመን ትመጾስ መን ይመጻ ትመጾ፡” ከም ዝበሃል ተመሳሳሊ ዕጫኣ ከም’ቲ ናቱ ሕሉፋ ምልክዕትን ወረጃን ሰበይቲ፡ ወ/ሮ ፋና ምስ ጐነፈቶ ንእለቱ ልቡ ተሰልበ። ነቲ ናይ ባሕታዊ ናብራኡ ድማ ዳግመግምት ገብረሉ። ኣይደንጐዩን ፍረ ብርኮም ብኣምሳሎም ንህያብ ወለዱ።

ህያብ ብወገና ዓብያ፡ ኣኺላስ ንመምህራ ፈትያ ተማረኸት። ኣብ ሕጊ ዘይብሉ ዓዲ፡ ናብራ ኣብ ትሕቲ ፋሉል ስርዓት፡ ህይወት መኻልፍ ከጋጥሞ ባህርያዊ ስለዝኾነ፡ ምዉቕቲ ገዛ በብቝሩብ ንፋስ ክኣትዋ ጀመረ። ፈለማ ኣበሳ ዘይብሉ ኣቶ ሃብተ ብዓፈንቲ ሓይልታት ተወስደ። ስዒቡ ድማ ነታ እንኮ ውህበት ኣምላኽ ዝኾነት ህያብ ጓሉ ካብ ጽርግያ ብኣስገዳድ ንጊላነት ተወስደት። ኣብ ንኡስ ዕድመኣ ልዕሊ ዓቕማ ሕሰምን ኣደራዕን’ኳ እንተ ተደራረባ፤ ኢዳ ኣይሃበትን፡ ምንባር’ውን ኣየቋረጸትን።

ትሕዝቶ’ዛ መጽሓፍ፡ ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ ዝተመርኰሰ ናይ ብዙሓት ሰባት ዛንታታት ዝሓቖፈ ኮይኑ፤ ፍቕርን ጽልእን፡ ኵናትን ሰላምን፡ ስድራቤትን ሕብረተሰብን፡ ባህልን ወግዕን ንዅሉ ዘካተተ’ዩ በረኸታ። ዝያዳ ዅሉ ግን ነቲ ካብ ህዝቢ ዓለም ተኸዊሉ ዘሎ ምናልባት’ውን ናይ’ዚ ዘበንና ዝለዓለ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፤ ግፍዒ፡ ጭቈናን ህልቂትን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ’ዩ።

ንእዋናዊ ስራሓውተይ ኮነ ሓበሬታ ኣብ Facebook ወይ ኣብ Twitter ተኻታተሉኒ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ናይ ኣሕታሚ ምውካስ ይከኣል።

 

 

BOOK1: Based on true stories

Title: THE LAWLESS NATION

Subtitle: A Story of an Eritrean Family

Liesbeth_THE_LAWLESS_NATION

It is only rare one finds true love at a later age in life especially after losing your first and only love. Perhaps fate might have brought the two middle-aged couple, Mr Habte and Ms Fana together after each one of them lost their first love. A shared value and a shared experience must have played a part; it was a long-lost love at first sight.

Miracles do happen, it did for the couple. After seven years of mourning for the death of his wife during childbirth, Habte finally laid his eyes on a woman named Fana, with similar life experiences as him.

The product of their communion: a baby girl named Hiyab with an innate intelligence and maturity has given the couple hope and reason to life. Hiyab, extraordinarily beautiful, talented and gifted young girl is the product of the reunion between Habte and Fana.

Hiyab has fallen in love with her teacher early in her age. Her love started in the classroom extended beyond and created a strong bond between the families. Sudden turn of events however, has exposed Hiyab to unspeakable crimes and humiliation. Born at the wrong of times and in a lawless land made her dream and aspiration shutter in a broad day light. The circumstances have now hurt the families so bad that they are torn apart between love and hate, between good and evil and between sadness and happiness.

Subsequent turn of events has shattered Hiyab’s life; a huge burden has fallen onto her shoulder. When she was supposed to act as and be a child, she took the parenting role to take care of her mother. Her ordeal didn’t stop there but more life threatening circumstances followed her footstep, and yet she decided to keep on living against all odds.

The book highlights the everyday life of ordinary citizens of Eritrea under absolute anarchy and totalitarian regime. It is a story of love and hate, peace and war, family and community. But most of all, it throws light on some of the greatest injustices perpetrated against the citizens of a nation in the 21st century.

For update, stay tuned or visit my website. If you are interested in getting a copy of the book, it is available on Amazon as ebook and paperback. You can contact me, should you need my assistance and I will make sure you get one, where ever you are. For timely updates, please visit my Facebook page, the publisher’s website or follow me on Twitter.